SER PER COMUNICAR

Objectiu triennal 2015-2018
 

L'Objectiu Educatiu vol, en primer lloc, ser resposta:

 • Al desafiament que ens proposa la Proposta Educativa Vedruna d'educar de manera que "la persona sigui capaç d'un projecte de vida amb sentit i afrontar els desafiaments del món contemporani". (PEV pàg 23)
 • A la invitació que ens fa el Projecte Marc de Pastoral d’Acompanyar la Vida i ser anunci de Vida.
 • A les inquietuds i interessos manifestats en la reflexió compartida durant el període de la Formació Institucional.
 • A les necessitats del nostre alumnat i de la comunitat educativa. Què podem oferir i oferir-nos per experimentar en el dia a dia de la nostra missió les paraules de Jesús: "Jo he vingut perquè tinguin vida i en tinguin a desdir".

           
En segon lloc, creiem que aquesta resposta s'ha d'articular en continuïtat amb el treball proposat en les edicions anteriors, com un desenvolupament de la Proposta Educativa Vedruna.

Finalment, volem destacar que l'Objectiu Triennal, amb 29 anys d'història, ha estat i continua sent instrument de cohesió de tota l'escola Vedruna i exponent del nostre treball en xarxa.


ORGANITZACIÓ DE L'OBJECTIU TRIENNAL
 

Un dels objectius més destacables de les escoles de tradició cristiana ha estat ajudar a millorar la societat a través de la seva actuació. Han estat i han de seguir sent, en aquest sentit, agents de transformació social, promovent cada dia la millora social a través del seu treball en diferents àmbits com el cultural, el mediambiental, les necessitats socials, la cooperació al desenvolupament, etc.

Des d'aquesta orientació al canvi social, les escoles informen i sensibilitzen contínuament a la societat sobre aquelles qüestions que consideren necessari promoure o canviar i treballen diàriament assumint la seva responsabilitat com a agents de transformació i millora social. És a dir, es comuniquen, conscient o inconscientment amb la societat en la qual actuen.

La comunicació és, d'aquesta manera, una part essencial d'aquestes organitzacions perquè està lligada a la seva pròpia raó per a existir. Així, per exemple, mentre les empreses comuniquen per a existir (vendre més), les nostres escoles existeixen per a comunicar (per una societat millor).


El procés implícit en la comunicació es podria desglossar en tres parts i, en cadascuna, ressaltar un valor per donar-hi continuïtat:

Curs 15-16: Em comunico amb mi mateix, m’escolto. (El valor d’escoltar, de l’escolta)

Curs 16-17: Em comunico amb els altres. (El valor de la trobada amb l’altre)

Curs 17-18: Comunico a la societat. (-El valor de l’anunci, del comprtir, de la denúncia)

AGENDA VEDRUNA

13/10/2016

TROBADA PER A ALUMNES DE 4t D'ESO. MÉS ENLLÀ DE L'AULA.
Divendres dia 5 de maig i dissabte dia 6 de maig. Cantonigròs.

TROBADA D'ALUMNES DE 2n DE BATXILLERAT.
Dijous dia 3 de novembre a les 10.00. Vic

2016-2017: EM COMUNICO AMB ELS ALTRES
EM COMUNICO AMB ELS ALTRES

L'Objectiu Educatiu vol, en primer lloc, ser resposta:

 

 • Al desafiament que ens proposa la Proposta Educativa Vedruna d'educar de manera que "la persona sigui capaç d'un projecte de vida amb sentit i afrontar els desafiaments del món contemporani". (PEV pàg 23)
 • A la invitació que ens fa el Projecte Marc de Pastoral d’Acompanyar la Vida i ser anunci de Vida.
 • A les inquietuds i interessos manifestats en la reflexió compartida durant el període de la Formació Institucional.
 • A les necessitats del nostre alumnat i de la comunitat educativa. Què podem oferir i oferir-nos per experimentar en el dia a dia de la nostra missió les paraules de Jesús: "Jo he vingut perquè tinguin vida i en tinguin a desdir".

 

            En segon lloc, creiem que aquesta resposta s'ha d'articular en continuïtat amb el treball proposat en les edicions anteriors, com un desenvolupament de la Proposta Educativa Vedruna.

            Finalment, volem destacar que l'Objectiu Triennal, amb 29 anys d'història, ha estat i continua sent instrument de cohesió de tota l'escola Vedruna i exponent del nostre treball en xarxa.

 

 

 

ORGANITZACIÓ DE L'OBJECTIU TRIENNAL

 

            Un dels objectius més destacables de les escoles de tradició cristiana ha estat ajudar a millorar la societat a través de la seva actuació. Han estat i han de seguir sent, en aquest sentit, agents de transformació social, promovent cada dia la millora social a través del seu treball en diferents àmbits com el cultural, el mediambiental, les necessitats socials, la cooperació al desenvolupament, etc.

            Des d'aquesta orientació al canvi social, les escoles informen i sensibilitzen contínuament a la societat sobre aquelles qüestions que consideren necessari promoure o canviar i treballen diàriament assumint la seva responsabilitat com a agents de transformació i millora social. És a dir, es comuniquen, conscient o inconscientment amb la societat en la qual actuen.

            La comunicació és, d'aquesta manera, una part essencial d'aquestes organitzacions perquè està lligada a la seva pròpia raó per a existir. Així, per exemple, mentre les empreses comuniquen per a existir (vendre més), les nostres escoles existeixen per a comunicar (per una societat millor).

 

 

            El procés implícit en la comunicació es podria desglossar en tres parts i, en cadascuna, ressaltar un valor per donar-hi continuïtat:

 

 

Curs 15-16: Em comunico amb mi mateix, m’escolto.

-El valor d’escoltar, de l’escolta.

 

Curs 16-17: Em comunico amb els altres.

-El valor de la trobada amb l’altre.

 

Curs 17-18: Comunico a la societat.

-El valor de l’anunci, del compartir, de la denúncia.

 

 

 

L'objectiu triennal i la seva relació amb altres plans i projectes

 

            El document "Acompanyar la vida en les escoles Vedruna" (PMP), en la seva introducció, ens recorda que "som cridats a ser paraula de vida i esperança". Perquè la paraula sigui fecunda, ha d'estar immersa en un procés de comunicació en el qual intervindran diversos agents i suposarà construir un itinerari que porti a la persona, des del diàleg fecund amb si mateixa, cap a la trobada amb l'altre per poder anunciar, junts, la Bona i les bones notícies.

 

            Pensem que aquest objectiu pot convergir, a més del PMP, amb altres projectes que ja s'estan treballant a les nostres escoles, de manera que seria convenient i recomanable que les propostes concretes per al desenvolupament de l'objectiu educatiu del proper trienni enllacessin amb el que ja s'ha iniciat en els últims anys; per exemple:

 

 • Les activitats derivades de la concreció del Projecte Marc de Pastoral.
 • Els projectes i les activitats d'interioritat.
 • Els projectes i les activitats d'educació de les intel·ligències múltiples i competències bàsiques.
 • Les activitats programades des dels Plans d'Acció Tutorial.
 • Programes o plans d'interculturalitat.

 

 

LA IMPORTÀNCIA DE LA COMUNICACIÓ

 

            Els educadors trobem en la comunicació un objectiu ineludible a l'hora de preparar als nostres alumnes per afrontar amb èxit el seu futur. En les matèries, en les diferents àrees, en el currículum, en el treball transversal, la comunicació suposa una competència bàsica que ja estem desenvolupant. De fet, l'impuls d'estratègies, tècniques, habilitats i destreses orientades a fomentar la capacitat d’utilitzar una llengua i saber situar-se en el context comunicatiu constitueix una necessitat prioritària en la planificació educativa.

            Des de les Escoles Vedruna considerem que la comunicació és un procés social, indispensable per a la convivència humana i la plena realització de la persona.

 

La comunicació és el principi bàsic de l'organització social, i com a tal, és requisit indispensable perquè les relacions socials siguin possibles. [La persona en un ésser en relació ... PEV 23]

La comunicació és un procés articulat al voltant del fenomen de compartir, de posar en comú, de vincular. [... Respectuosa, dialogant ... PEV 23]

La matèria primera de la comunicació és la interacció, és a dir, la TROBADA amb l'altre ... [... que integra i valora a les altres persones ... PEV 23; disposada a crear ponts amb altres cosmovisions i creences, PEV 24]

La comunicació és condició per al desenvolupament personal. Quan ens comuniquem mostrem com som, què pensem i com ens vam presentar. La comunicació implica diàleg, comptar amb l'altre. Alhora, implica la capacitat de saber escoltar, de captar i de ser sensible. [Assertiva, conreant una comunicació clara, oberta i veraç, PEV 23; Fidel a les seves conviccions, a la seva consciència profunda; capaç d'assumir els seus errors, integrar els seus límits i conviure amb ells, PEV 23]

 

            Per tant, volem considerar, a l'hora de treballar aquest objectiu, tres claus fonamentals en el procés comunicatiu:

 

 • Per comunicar-nos necessitem desenvolupar prèviament certes actituds: l'empatia, el respecte, la resiliència, l'esforç, la humilitat, l'alteritat, la coherència .... Necessitem conèixer-nos, escoltar-nos i descobrir com som.
 • Si a més volem que la comunicació sigui efectiva necessitem descobrir les nostres emocions i sentiments i, més important encara, desenvolupar la capacitat per compartir-los. TROBADA
 • Fruit de la trobada amb l'altre ha de ser el desig de projectar-nos junts cap als altres, cap a l'entorn i cap a la societat. El ANUNCI del que som i estem cridats a ser.
 • Així doncs, el procés comunicatiu, entès en clau carismàtica i cristiana, el sintetitzem en: ESCOLTA-TROBADA-ANUNCI
© Fundació Privada Educativa Vedruna - Tots els drets reservats