Objectiu educatiu

Aprendre a viure

L'Objectiu Educatiu vol ser resposta:

En primer lloc, al desafiament que ens proposa la Proposta Educativa Vedruna d'educar de manera que "la persona sigui capaç d'un projecte de vida amb sentit i afrontar els desafiaments del món contemporani". (PEV pàg 23). A la invitació que ens fa el Projecte Marc de Pastoral d’Acompanyar la Vida i ser anunci de Vida.

En segon lloc, creiem que aquesta resposta s'ha d'articular en continuïtat amb el treball proposat en les edicions anteriors, com un desenvolupament de la Proposta Educativa Vedruna.

Finalment, volem destacar que l'Objectiu Triennal ha estat i continua sent, instrument de cohesió de tota l'escola Vedruna i exponent del nostre treball en xarxa.

Organització de l’objectiu triennal

Quan parlem d’educació, parlem de canvi continuat en la nostra vida. Quan un infant, un nen, un adolescent fa un aprenentatge (de qualsevol tipus), diem que es transforma, que creix, que aprèn a viure.

Educar, deu ser, doncs, això: acompanyar als nostres alumnes en el seu procés de canvi vital.

Però alerta!, és substancial i transcendent en educació prendre consciència que no es tracta, senzillament de canviar. Cal canviar amb sentit, de manera que les transformacions ens ajudin a trobar la millor versió de cada un de nosaltres.

Podem ensenyar a viure? Es pot aprendre a viure?

Sí que podem. Paolo Freire ens diu: “L’Educació no canvia el món, canvia les persones que el transformaran”.

Podem ensenyar a viure. Cal aprendre a viure. Hem d’aprendre a viure una vida que prengui sentit, no només pensant en nosaltres, sinó també en els altres. Hem d’ensenyar a viure a unes persones, els nostres alumnes per tal que vulguin transformar el món, de manera que es comprometin amb la idea que un “món millor és possible” i actuïn per ser motor del canvi.

Per aconseguir-ho hem d’ensenyar a aprendre a reflexionar sobre la pròpia persona.

Quins principis, quines actituds i quins valors tenim a la nostra vida?
Cap a on els orientem?
Som coherents entre allò que diem i allò que fem?

Si som capaços d’introduir aquestes reflexions, en el dia a dia dels nostres alumnes, haurem convidat, des de l’escola Vedruna a viure la vida de manera plena.

Curs 2018-2019: Canviem per créixer

Tots ens podem adonar que creixem de manera constant. La nostra vida és un procés de canvi que no s’atura.
És important que l’alumne prengui consciència que aquest canvi es produeix en múltiples àmbits de la seva vida: en el físic, (en primer lloc i de manera més evident), però també en les relacions amb els altres, en les maneres de viure, en els hàbits. Canviem, també, la nostra manera de pensar, de sentir i de veure la vida. Sense dubte que canviem i això ens fa créixer.
Cal, però, créixer amb sentit, essent capaços de trobar i donar valor als canvis que es produeixen en nosaltres mateixos i en els altres.

Curs 2019-2020: Créixer és comprometre’s

Quan creixem, canviem nosaltres i transformem el nostre entorn. L’objectiu d’aquest curs és adonar-nos que amb les nostres actituds, les nostres maneres de fer i ser en diferents àmbits de la nostra vida, poden ajudar a millorar el nostre entorn. Cal prendre’n consciència. Si les nostres actituds són de compromís i de millora, estem canviant no només nosaltres mateixos, sinó les persones que viuen i conviuen entre nosaltres.
A l’escola Vedruna, pel nostre Projecte Educatiu, ens cal impulsar i transformar canvis que estan relacionats amb les actituds que ens mostra l’Evangeli de Jesús. I, sempre, fer canvis, implica agafar compromisos, prendre partit i aprendre a valorar actituds que fan millor la nostra vida i la vida dels altres: ser agraïts, participar, tenir cura dels altres i aprendre a viure i a jutjar segon el model de l’Evangeli.

Curs 2020-2021: Comprometre’s és renovar-se

L'objectiu del tercer any consisteix en adonar-se que créixer i comprometre’s amb la vida implica renovar-se. Quan tenim clar el nostre compromís amb un estil de vida som coherents amb els principis i valors d’aquest. Per tant, renovació suposa d'una banda, deixar enrere aquells aspectes que no són vàlids i substituir-los per altres de nous, i de l'altra, recuperar aquells que eren importants en les nostres vides i que per diverses circumstàncies s'han debilitat, perdut vigor o anquilosat.

El canvi amb sentit entès com a possibilitat de renovació personal és molt clar en la lectura del fet religiós. Nadal: per al cristià Jesús neix cada dia, quan ens estimem, quan recuperem la senzillesa i l'afecte dels nens. Neix cada dia quan actuem segons Ell ens va ensenyar. Pasqua: una nova vida. El mateix Papa Francesc ens ho recordava en una de les seves homilies: «és Jesús mateix qui diu:" jo faig noves totes les coses ". Com si la seva vocació fos la de renovar-ho tot. I això és el Regne de Déu que Jesús predica. És una renovació, una renovació autèntica. I aquesta renovació està per damunt de tot en el nostre cor ». Però, al costat del fet religiós, tots els altres àmbits són possibles.