Coneix-nos

L'Escola Vedruna actual és l'hereva d'una iniciativa educativa impulsada per una gran educadora: Joaquima de Vedruna i de Mas, a través de la seva fundació Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna.
La seva intuïció pedagògica va dur-la a liderar el projecte d'una gran xarxa escolar, present avui a més de vint-i-tres països de quatre continents, per impulsar l'educació popular amb una identitat i estil propis.

Aquesta pedagogia constitueix avui el bagatge educatiu que dóna identitat i caràcter propi a les escoles de la xarxa Vedruna d'arreu.

Un dels temes clau de la Proposta Educativa Vedruna se centra en la seva definició d’escola cristiana per tal que a les escoles Vedruna siguem capaços d’actuar amb convicció i criteris coherents per fer viva i actualitzada la presència del fet cristià en un món plural i canviant.

El Pla Marc de pastoral, acompanyar la Vida en les escoles Vedruna, orienta i impulsa una pastoral de processos personals i de grups que tinguin present la diversitat i facin possible el creixement integral dels alumnes; per tal que cadascú doni el millor que porta dins i esdevingui el que està cridat a ser.

L'equip: Vedruna Catalunya Educació

Alba Company

Alba Company

Coordinadora

Elena Mateos

Elena Mateos

Antoni Ortega

Antoni Ortega

Imma Cid

Imma Cid

Miquel Codina

Miquel Codina