Coneix-nos

Proposta educativa

La nostra Proposta educativa es recolza en uns equips de treball compromesos a vetllar per mantenir una tasca coherent amb un doble objectiu: servir al ple desenvolupament de les persones i servir la millora de la societat.