XXIè Recés d’Educadors Vedruna

Fa 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa. Una experiència que va transformar la seva vida, on “El final d’un camí és l’inici d’un de nou.”

Ens aproximarem a l’experiència del pelegrí de Loiola, seguint les seves petjades per la ciutat de Manresa, i visitarem l’espai renovat de La Cova, on els mosaics de Marco Rubnik ens conviden a la reflexió i el coneixement del pensament que contenen els Exercicis Espirituals.

“Entenia i coneixia moltes coses […], i amb una il·luminació tan gran que totes les coses li semblaven noves».  (Fragment del llibre «El pelegrí. Autobiografia de Sant Ignasi de Loiola»)